අද කොරෝනා ආසාදිත මරණ 7ක් / සමස්ථ මරණ ගණන 297 යි.

Sri Lanka

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිත මරණ 7ක් අලුතින් වාර්තාකර තිබෙනවා.
එම මරණකරුවන් කොළඹ 6, නිට්ටඹුව, කොළඹ 13, කොළඹ 6, එඩේරමුල්ල හා රත්නපුර ගල්ලෑල්ල ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්.
බන්ධනාගාර රැදවියකු ද මේ අතරට ඇතුලත් වනවා.

Lanka A News

79999

ආසාදිතයන්

74299

සුවය ලැබූ

5255

ප්‍රතිකාර ලබන

445

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *