අඩු මුදලකින් යා හැකි විදෙස් සංචාර මෙන්න

ලාංකිකයින්ට අඩුම පිරිවැයකින් සංචාරය කළ හැකි ආසියාවේ සංචාරක ගමනාන්ත පිළිබද අනාවරණයයි මේ.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න