රනිල් එක්ක බෑමයි / ජනපති එජාපෙට කියයි

ජනාධිපතිවරයා හා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ අතර පැවැති සාකච්ජාව විසදුමකින් තොරව අවසන් වී තිබෙනවා.
ඒ ජනාධිපතිවරයා විසින් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත් නොකරන බවට දැඩි ස්ථාවරයක පසුවීම හේතුවෙනුයි.
ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීන් 225 දෙනාම අත්සන් තබා ඉල්ලා සිටියද වික්‍රමසිංහ මහතා පත් නොකරන බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළ බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කියා සිටියේ.