කටහඩ පරීක්ෂාවට පොලිස්පති රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට

කටහඩ සාම්පලයක් පරීක්ෂණ සදහා ලබාදීමට පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා අද පෙරවරුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා.

ප්‍රභූ ඝාතන කුමන්ත්‍රණයක් සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධි බළකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නාමල් කුමාර මහතා කළ පැමිණිල්ල අනුව සිදුවන පරීක්ෂණවලට අදාළව මෙම කටහඩ පරීක්ෂාව සිදුකරනු ලබනවා.