සේනා දළඹුවා මර්ධනය හරියට නොකළොත් තවත් ගැටළු රැසක්

සේනා දළඹුවා මර්ධනය කිරිම සදහා ගොවින් අධි මාත්‍රාවෙන් කෘෂි රසායනිකද්‍රව්‍ය යෙදීම හේතුවෙන් තවත් ගැටලු රැසක් ඇතිවිය හැකි බව ප්‍රකාශ වනවා.

ඒ අනුව වගාවට හිතකර විලෝපිතයන් වදවී යාමෙන් වෙනත් රෝගපවා උග්‍රවීමේ අවධානමක් ඇති බව මාතලේ මුලස්ථාන කෘෂිකර්ම උපදේශක අයි.ජී.එම්ජයතිලක මහතා අවධාරණය කරනවා.

`මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ බඩ ඉරිගු හෙක්ටයාර් 400ක් පමණ වගා කර ඇති අතර මේ වන විටත් එයින් හෙක්ටයාර් 65කට පමණ සහ ගෝවා වගා බිම් හෙක්ටයාර් එකකට සේනා දළඹුවා හානිකර ඇති බවයි හෙළිව ඇත්තේ.

ජනවාරි 20දා වන විට ලංකාව පුරා බඩ ඉරිගු හෙක්ටයාර් 81855ක් වගාකර ඇති අතර එයින් හෙක්ටයාර් 48956ක ප්‍රමාණයක් සේනා දළඹු වසංගතයට ගොදුරු වී තිබුණා.මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ලග්ගල හා විල්ගමුව යන ප්‍රදේශවලබහුල වශයෙන් සේනා දළඹු හානිය වාර්තා වනවා.  කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිර්දේශිත කෘමිනාශක නියමිත මාත්‍රාවෙන් යෙදීමෙන් අතුරු අවධානම් රහිතව සේනා දළඹුවා මර්ධනය කළ හැකි බවයි
මාතලේ මුලස්ථාන කෘෂිකර්ම උපදේශක අයි.ජී.එම්ජයතිලක මහතා අවධාරණය කළේ.