අද දිනය තුල නව ආසාදිතයන් 848 ක්

ByLankaAnews

Jan 30, 2021

දිනය තුල වාර්තාවන සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 848 ක් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *