කොලඹ වරාය සේවකයන්ට සහාය පල කර ත්‍රීකුණාමලය වරායේත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක්

ByLankaAnews

Jan 31, 2021

කොළඹ වරායේ සේවකයින් ආරම්භ කර ඇති අකුරට වැඩ කිරිමේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට සහය පළ කිරීම සඳහා ත්‍රිකුණාමල වරාය සේවකයින් ද වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති මතභේදාත්මක තත්ත්වය මතයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *