ලංකාවට යන්නේ බලාගෙන- පෝලිම්වල ඉන්න වෙයි / කැනඩාව

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිහෙන ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව කැනඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිත සිය පුරවැසියන්ට අනතුරු ඇඟවීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

කැනේඩියානු රජය ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ සංචාරක උපදේශනයේ ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂක අංශය යාවත්කාලීන කරමිනුයි මෙම උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඖෂධ, ඉන්ධන සහ ආහාර ඇතුළු මූලික අවශ්‍යතාවල හිඟයක් ඇති වන බව යාවත්කාලීනයේ සඳහන්.

“ආර්ථික අස්ථාවරත්වය සෞඛ්‍ය ඇතුළු පොදු සේවාවන් සැපයීමට බලපෑ හැකිය. සම්පත් සඳහා සීමිත ප්‍රවේශය ද ආරක්ෂක පරිසරයේ පිරිහීමට දායක විය හැකිය, ” (කැනඩා රජය)

කැනඩාව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන තම පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ දිගු බාධා කිරීම් වලදී ආහාර, ජලය සහ ඉන්ධන සැපයුම් අතේ තබා ගන්නා ලෙසයි.

සිල්ලර වෙළඳසැල්, ඉන්ධන පිරවුම්හල් සහ ෆාමසිවල දිගු පෝලිම් අත්විඳිය හැකි බව සංචාරක උපදේශනය සදහන් කළා.

ආහාර සහ ඉන්ධන හිඟය සම්බන්ධ තොරතුරු සඳහා දේශීය මාධ්‍ය නිරීක්ෂණය කරන ලෙස එය සංචාරකයින්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

irc-banner

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.