අද (31) මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 351 ක්

ByLankaAnews

Jan 31, 2021

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 351 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *