අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 837 ක්

ByLankaAnews

Jan 31, 2021

අද දිනයේදීත් කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව සිවුවන දිනටත් 800ක් ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.
ඒ අනුව ආසාදිතයන් ගණන දැක්වෙන්නේ 837 ක් ලෙසයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *