ගතවූ දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිත මරණ 3ක්

Sri Lanka

ගතවූ දිනය තුල තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 3ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
කඩුවෙල , කොළඹ 08 හා අඟුරුවාතොට ප්‍රදේශවලින් මෙම මරණ වාර්තා වුණා.

Lanka A News

79999

ආසාදිතයන්

74299

සුවය ලැබූ

5255

ප්‍රතිකාර ලබන

445

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *