27 න් පසු විදුලි සැපයුම ඉන්ධන සැපයුම මත / මහජන උපයෝගීතා කොමිසම

ඉන්ධන සැපයුම ප්‍රමාණවත් බැවින් මේ මස 27 දක්වා විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් සිදු නොකරන බවට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම නිවේදනය කළා. 27 වනදායින් පසුව විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරනවා ද නැද්ද යන්න සම්බන්ධව ඉදිරි ඉන්ධන සැලපුම පිළිබද සළකා බලා තීරණය කරන බවයි එම කොමිසම සදහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත් විදුලිය විසන්දි කිරීමක් ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වුවහොත් මහජනතාව කල්තියා දැනුවත් කරන බව ද මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සදහන් කළා.


විශේෂ දැනුම්දීමයි

පවතින ආර්ථික හා දේශපාලනික අර්බුධයට අවංක හා ප්‍රායෝගික විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කර ජනතාවට සිය කැපවීම පෙන්නුම් කරන තෙක් සියළුම දේශපාලනඥයන් සදහා ගරු නාම හා මහතා යනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම Lanka Accuracy news (LankaAnews) අප විසින් නවතා දමන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙනු කැමැත්තෙමු. පැරණි ප්‍රවෘත්ති තුල එම ඇමතීම් තිබිය හැකි වුවද ඉදිරියේදී පුද්ගල නාමය හෝ තනතුරු නාමයට පමණක් සදහන් කරන බව දන්වමු. - Lankaanews
පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.