ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් බොරැල්ලෙන් හා අලවතුගොඩින්

Sri Lanka

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම ආසාදිතයන් ගණන 362 ක්.
බොරැල්ලෙන් ආසාදිතයන් 30ක් හා හෝමාගමින් ආසාදිතයන් 17ක් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 88 ක්, කළුතරින් 66ක් , මහනුවරින් 81 ක්(අලවතුගොඩින් ආසාදිතයන් 32) , රත්නපුරයෙන් 45ක් , කරුණෑගලින් 39 ක් ලෙස ආසාදිතයන් වාර්තා වුණා.


මූලාශ්‍ර සහිත හොඳම තොරතුරු දැනගන්න. ලංකා ඒ නිවුස් සමඟ එක්වන්න.

Lanka A News

83094

ආසාදිතයන්

78947

සුවය ලැබූ

3683

ප්‍රතිකාර ලබන

471

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *