අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 816 ක්

ByLankaAnews

Feb 1, 2021

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 816 ක් මෙරටින් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *