හෙට අනිද්දා සියළු පාසල්වලට නිවාඩු

මතුව ඇති හදිසි තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් හෙට(22) සහ අනිද්දා (23) සියළුම පාසල්වලට නිවාඩු දී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න