පිපිරීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය

අද උදෑසන සිදුවූ පිපිරීම් මාලාව සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය.relaa

2450

ආසාදිතයන්

1980

සුවය ලැබූ

459

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.