පිපිරීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය

අද උදෑසන සිදුවූ පිපිරීම් මාලාව සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය.relaa


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න