ජම්පටා වීදියෙන් සැක සහිත පාර්සලයක් / බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය අංශ කැදවයි

කොළඹ, ජම්පටා වීදියෙන් සැක කටයුතු පාර්සලයක් සොයා ගෙන තිඛෙනවා.
පාර්සලය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය අංශය කැඳවා ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න