වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රටටම පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක අද සිදුවූ පිපිරීම් මුල් කර ගනිමින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිඛෙනවා.
මීට පෙර ප්‍රකාශ කර තිබුණේ අද පස්වරු 6 සිට හෙට පස්වරු 6 දක්වා පොලිස් ඇදිරි නීතිය පනවන බවයි.
එහෙත් මතුව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන තිඛෙනවා.