තොරතුරු දෙන්න විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක්

අද වාර්තාවූ පිපිරීම් හා සැක සහිත සිද්ධීන් පිළිබද තොරතුරු දැනුම්දීමට විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් ස්ථාපිත කර තිඛෙනවා.
මේ එම මැදිරිය ඇමතිය හැකි දුරකථන අංකයි.

operation


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න