පාසල් නිවාඩුව දික්වෙයි /යළි ආරම්භය 29

රජයේ සියලු පාසල් දෙවැනි වාරය සඳහා යළි විවෘත කිරීම අප්‍රේල් 29 වැනිදා දක්වා කල් දමා තිඛෙනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මේ බව සදහන් කළා.
රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය හා ආරක්ෂක හේතුන් මත මෙම පියවර ගෙන තිඛෙනවා.