අයි.ඕ.සී තෙල් මිල යළි ඉහළට

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම පෙට්‍රල් මිල අද රාත්‍රීයේ සිට රුපියල් 49/-කින් යළිත් වරක් ඉහළ දමා ඇත.

ඔක්ටේන් 92 සහ ඔක්ටේන් 95 වර්ග වල පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 49/-කින් මෙලෙස ඉහළ දමා ඇතැය වාර්තා වන අතර මාසයක කාලයක් තුළ පෙට්‍රල් මිල ඉහළ දැමු දෙවැනි අවස්ථාව මෙය වෙයි.

ඒ අනුව රුපියල් 254/-ක්ව පැවැති ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් රුපියල් 303 ක් වන අතර ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් රුපියල් 333/-ක් වන බව එම සමාගම කියයි.

පුවත යවන්න