නව අගවිනිසුරු ලෙස නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය පත් කරයි

නව අගවිනිසුරුවරයා ලෙස නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා පත්කර තිබෙනවා. ව්‍යවස්ථා දායක සභාව ඒ මහතාගේ නම ඒකමතිකව සම්මත කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

නව විගණකාධිපතිවරයා ලෙස චූලා වික්‍රමරත්න මහතා පත් කිරීමට ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අනුමැතිය ලබාදී තිඛෙනවා.