පාසල් හා සරසවි විවෘත කිරීම මැයි 6ට කල් යයි

වසා දමා ඇති පාසල් සහ විශ්වවිද්‍යාල නැවත විවෘත කිරීම මැයි 06 වන දා දක්වා කල් දැමීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලය අද රැස්වූ අවස්ථාවේදීයි.
විභාග පවත්වන ස්ථානවලට දැඩි ආරක්ෂාවක් සැපයීම පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ජා කර තිඛෙනවා.
පවතින තත්ත්වය හමුවේ මැයි දින සැමරුම් නොපවත්වන ලෙස ද මෙහිදී ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලය සියලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.
රාජ්‍ය ආයතන සහ ප්‍රධාන පෙළේ සංචාරක හෝටල් සඳහා මෙන් ම මහජනතාව බහුලව ගැවසෙන ස්ථානවලට පුළල් ආරක්ෂාවක් සැපයීමේ නව ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් සඳහා ද ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා.