හිටපු කතානායක වි ජ මූ ලොකුබණ්ඩාරටත් කොරෝනා

ByLankaAnews

Feb 2, 2021

හිටපු කතානායකවරයකු වූ විජමු ලොකු බණ්ඩාර මහතාට කොරෝනා අසාදනය වි තිබෙනවා.
ඒ මහතා මේ වන විට වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *