අහඹු ලෙස පටිගතවූ මියන්මාර හමුදා කුමන්ත්‍රණය – Video

ByLankaAnews

Feb 2, 2021

මියන්මාරයේ හමුදා කුමන්ත්‍රණය සිදුවූ අවස්ථාවේ දර්ශන කිහිපයක් අහඹු ලෙස පටිගතව තිබෙනවා.
ඒ මියන්මාර කාන්තාවක් දිනපතා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදුකරන ව්‍යායාම වැඩසටහනක පසුබිමෙන් හමුදා කුමන්ත්‍රණයට සම්බන්ධ පළමු කණ්ඩායම එරට පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයට ඇතුළුවීම පටිගතව තිබීම හරහායි.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *