යුධ හමුදාවෙන් දරුවන්ට / වැඩිහිටියන්ට උපදෙසක්

රටේ පවතින වත්මන් වාතාවරණය හේතුවෙන් පාසැල් දරුවන්ගේ හා පොදු මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අවධානයෙන් සිටිය යුතු කරුණු කීපයක් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව විසින් දැනුම් දීමක් සිදුකර තිබේ

——————————————————————-

එය බෝම්බයක් විය හැකියි

පුංචි ඔබට ඔවදනක්

ඔබ

·        පාසැලේදී සහ ඉන් පිටතදී අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න

·        නොදන්නා අය ඔබට දෙන කිසිදු පාර්සලයක් ගන්න එපා

·        ඔබ ගමන් කරන මාර්ගයේ හා අවට තිබෙන අයිතිකරුවන් නොමැති තෑගි පාර්සල්, සෙල්ලම් බඩු ආහාර මලු අල්ලන්න යන්න එපා

·        සැක සිතෙන පාර්සල්, බෑග් හා පුද්ගලයින් ගැන ඉක්මනින් ගුරුවරුන් සහ වැඩිහිටියන් දැනුම්වත් කරන්න

·        සෙනඟ ගැවසෙන ස්ථාන වලින් හැකි ඉක්මනින් ඉවත්වන්න

·        බස්රථවල තිබෙන තමන්ට අයත් නොවන පාර්සල් හා බෑග් අල්න්න යන්න එපා

·        පාසල  නිම වී හැකි ඉක්මනින් දෙමාපියන් හෝ භාරකරු සමඟින් නිවෙස් කරා පියනඟන්න

·        අවදානම් සහිත තොරතුරු පිළිබඳ දැනුම්වත් වී ඒ ගැන විමසිල්ලෙන් සිටින්න

·        සැක සිතෙන පාර්සල් හා වාහන පරික්ෂා කරන ස්ථාන අවට ගැවසීමෙන් වලකින්න

·        පාසල නිම වූ පසු ගේට්ටුව අසළ එක්රොක් වෙන්න එපා

පුරවැසියනි ඔබත් සිතට ගන්න

රටේ වත්මන් වාතාවරණයට අනුව ඔබගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් දැනගත යුතු වැදගත් කරුණු

ඔබ

·        සැක කටයුතු වාහන හා පාර්සල්වලින් හැකිතරම් ඉවත්වන්න

·        සැකකටයුතු සිදුවීම් ළඟම ඇති හමුදා කඳවුරට හෝ පොලිස් ස්ථානවලට වාර්තා කරන්න

·        ආරක්ෂක අංශ වෙතින් සිදුකරනු ලබන හදිසි පරික්ෂාකිරීම් සඳහා ඔබේ සහයෝගය ලබා දෙන්න

·        අනවශ්‍යය ලෙස කලබල ඇති නොකර තැනට උචිත පරිදි ක්‍රියාකරන්න

·        අවට සිටින අනෙකුත් අයව සැකකටයුතු දේ පිළිබඳ අදාළ අංශ දැනුම්වත් කරන්න

·        වැඩිදියුණු කළ විද්‍යුත් පරිපථ සම්බන්ධ උපරකණ අල්ලන්න එපා

·        සැකකටයුතු පාර්සල් ලිහා ඒවා පරික්ෂා කරන්න එපා

·        සැකකටයුතු දේවල් අවට රැස්වන්න එපා

·        බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය අංශ පැමිණ පරික්ෂණ කරන විට ඒවායේ ඡායාරූප ගන්න එපා

·        බෝම්බයක් පුපරා ගිය පසු එය නරඹන්න යන්න එපා

·         ආරක්ෂක අංශ සිදුකරන හදිසි සෝදිසි කිරීම් ගැන සමාජ මාධ්‍යයේ තොරතුරු පළ කරන්න එපා

x
x