ලංකාවේ වෙබ් අඩවි රැසකට සයිබර් ප්‍රහාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි කුවේට් තානාපති කාර්යාලය අතුලු වෙබ් අඩවි 11කට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ලවී තිඛෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය සදහන් කළේ එය මැඩපැවැත්වීමට පියවර ගනිමින් පවතින බවයි.
ඒ සදහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශ සහායද හිමිව තිඛෙනවා.