රෝම මැණික් පළකයකින් හෙළිවන ලංකාවේ අතීතය

රෝමයෙන් හමුවූ වසර 2000ක් පැරණි මැණික් ඵලකයකින් හෙළිවූ ලංකාවේ අතීතය පිළිබද කතාවයි මේ.

2844

ආසාදිතයන්

2593

සුවය ලැබූ

240

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.