මිනුවන්ගොඩ නොසන්සුන් කළ සිද්ධියේ 32කට ඇප

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පසුගියදා හටගත් නොසන්සුන් තත්ත්වයට අදාලව අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් 32ක් අද ඇප මත මුදා හැරුණා.
ඒ සැකකරුවන් මිනුවන්ගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුවයි.