2020, 1 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය හා අයදුම්පත 27 නිකුත් වෙයි

2020 වසර සඳහා පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාල අයදුම්පත සහ චක්‍ර ලේඛය එළඹෙන 27 වනදා නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අද නිවේදනය කළා.
චක්‍රලේඛය, අයදුම්පත්‍රය සහ අදාළ සියලු උපදෙස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ www.moe.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් එදින සිට ලබාගත හැකියි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න