කොලඹ ව්‍යාපාරිකයින් ආණ්ඩුවෙන් සහනයක් ඉල්ලයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයන් හේතුවෙන් බිඳ වැටුණු ව්‍යාපාර සියල්ල යළි නඟා සිටුවීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයින් ලබාගෙන ඇති ණය වාරික ආපසු ගෙවීමට වාහන ලීසිං සහ බදු ගෙවීම් සඳහා සහන කාලයක් ලබා දෙන්නැයි කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද අදහස් දැක්වූ කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමයේ සභාපති ආචාර්ය ඩී. වෙන්කටේස්වරන් මහතා

අද වන විට පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයන් සිදු වී මාසයකට අධික කාලයක් ගත වී තිබෙනවා. ඒ ප්‍රහාරයන් හේතුවෙන් ලොකු කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර රාශියක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. මේ බිඳ වැටීමෙන් නැවත ගොඩඒමට අපි රජයට යෝජනා කරන්නේ අපට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට සහන සලසන ලෙසයි.

අප ඉල්ලා සිටින්නේ අප ලබා ගත් ණය නිසි පරිදි ආපසු ගෙවීමට යම් කාලයක්, ලීසිං හා බදු ගෙවීමට අමතර කාලයක් ලබා දෙන ලෙසයි.

මේ අමතර කාලය ලබාදීමෙන් රජයට පාඩුවක් සිදු වන්නේ නැහැ. රජය මේ අමාරු අවස්ථාවේ ව්‍යාපාරිකයින් නැඟී සිටුවීමට උදව් කිරීම කළ යුතුයි. අපි ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ උදව් කිරීම තුළ නැවත රට ගොඩනැඟෙන බවයි.