රනිල්ගේ නිවස ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් (Video)

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නිවස ආසන්නයේ විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ වත්මන් අර්බුධකාරී තත්ත්වයට ඔහු ද වගකිව යුතු බව පවසමින් හා දේශපාලන ඩීල් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරමිනුයි.

මේ අතර රනිල් වික්‍රමසිංහට සහාය පළ කරමින්ද තවත් සුළු පිරිසක් එම ස්ථානයේ විරෝධතාවයක් අරඹා තිබුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *