කොලඹ වරාය සංවර්ධනයට ජපානය හා ඉන්දියාව සමග ගිවිසුමක්

දකුණු කොළඹ වරායේ පිහිටි නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව, ජපානය සහ ඉන්දීය රාජ්‍යයන් අතර සහයෝගීතා ගිවිසුමට ඊයේ අත්සන් තැබුණා.
මේ ඊට අදාළව වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයයි.

ඉන්දියානු සාගරයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය සහ එහි වරායන් විවෘතවීම ඉතාම වැදගත් කාරණයකි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මෙම රාජ්‍යයන් ත්‍රිත්වය අතර පවත්වාගෙන ආ දිගුකාලීන සම්බන්ධතා සහ  සහයෝගීත්වය මෙනෙහි කරනු ලබයි. ජපානයඑක්දහස් නවසීය අසූව දශකයේ සිට කොළඹ වරායේ ජය බහලු පර්යන්තය සංවර්ධනය සඳහා සහයෝගය ලබා දෙනු ලැබීය. එසේම කොළඹ වරායේ ප්‍රතිනැව්ගත කිරීම් වලින්  සීයට හැත්තෑවක් පමණ ඉන්දියාවට සම්බන්ධව සිදුවේ. ඒ අනුව,  කොළඹ වරායේ ඉදිරිසංවර්ධන කටයුතු සඳහා මෙන්ම කලාපීය සෞභාග්‍යය සහ ගෝලීය වෙළඳ ජාලය තුළ  කොළඹ වරායේ ස්ථායිතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය සමග ඉන්දියාව සහ ජපානය එක්වී කටයුතු කරනු ඇත.   

නැගෙනහිර පර්යන්තයේ සම්පූර්ණ අයිතිය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතුවේ. එසේමයෝජිත පර්යන්ත මෙහෙයුම් සමාගම විසින් සිදුකරන සියලුම මෙහෙයුම් වලින් සීයයට පනස් එකක කොටස් ශ්‍රී ලංකාව සතුවන අතර හවුල් පාර්ශවයන්ට මිළදී ගතහැකි කොටස් ප්‍රමාණය සීයයට හතළිස් නවයකි. එසේම මේ සඳහා ලබා ගැනීමට අදහස්  කරණ ජපාන ණයශ‍්‍ර‍්‍රී ලංකාවට මෙතෙක් ලැබුණු යහපත්ම ණය කොන්දේසි යටතේ ලැබේ. එසේම සීයට පනස් එකක කොටස් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට හිමිවීම ඉතාම හොඳ හවුල් ගනුදෙනු වලින් එකකි. පර්යන්ත මෙහෙයුම් සමාගමේ අයිතියෙන්  වැඩි ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට හිමිවීම අදාළ ගිවිසුමෙන්  ජාතික අවශ්‍යතා වලට ලබා දී ඇති මූලිකත්වය මනාව පිළිබිඹු කරනු ලබයි.

ඒකාබද්ධ ක්‍රියකාරී කණ්ඩායම රැස්වී අත්සන් කරනු ලැබූ සහයෝගීතා ගිවිසුමේ කරුණු ප්‍රකාරව රාජ්‍යයන් ත්‍රිත්වයම එක්වී ඉදිරි කටයුතු සිදුකොට නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් හැකි වහාම ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.