නීතිඥ සංගමයේ යෝජනාවලියට සජබය එකඟවෙයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා මාලාව මත පදනම්ව, අර්බුදයට විසඳීම සඳහා  වූ ජාතික වැඩසටහනක් සඳහා සමගි ජන බලවේගය ප්‍රමුඛ සමගි ජන සන්ධානය සිය සහයෝගය ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සමගි ජන බලවේගයේ මාධ්‍ය ඒකකය මේ බව නිවේදනය කර ඇත.

වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ධූරයෙන් ඉවත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් ද යෝජනා කර ඇති විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සහ පවතින ජාතික අර්බුදය විසඳීම සඳහා වන මුලික අවශ්‍යතාවයක් ලෙස සලකන බව ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

ඒ අනුව රට තුළ පවතින බැරෑරැම් ජාතික අර්බුදය විසඳීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා මාලාව පිළිබඳ සමගි ජන බලවේගයේ අවධානය යොමුකළ බව ද එහි සඳහන් ය.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ඉදිරිත් කළ යෝජනා මාලාව පහතින් දැක්වේ.

පුවත යවන්න