සුදු පැහැති නවීන ජල ප්‍රහාරක රථය මාලි රාජ්‍යයේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වලට බව කියයි

ByLankaAnews

May 8, 2022

සුදු පැහැති නවීන ජල ප්‍රහාරක රථයක් ගෙන්වා ඇති බවට පලවූ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

අධි පීඩන ප්‍රහාරක රථය මෙරටට ඇනවුම් කළේ මෙරට රාජකාරිවලට නොව එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක කටයුතු සඳහා රැගෙන යාමට එමගින් පෙන්වා දී ඇත්තේ.

මෙම වසර අවසානයේ දී විශේෂ කාර්ය බලකායේ 200 දෙනකු සාමසාධක රාජකාරි සඳහා පිටත්ව යාමට නියමිත බවත් , මෙම රථය ඇතුළු නවීන වාහන 60 ට අධික ප්‍රමාණයයක්ද සාමසාධක කටයුතු සඳහා රැගෙන යන බවද හෙළිකර තිබෙනවා.

මෙම සියලු වාහන සඳහා ගෙවීම් සිදු කරන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් බවද ප්‍රකාශිතයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *