හර්තාලය දා සේවයට නොපැමිණි නිලධාරීන් ගැන තොරතුරු රැස් කිරීම අරඹලා

දිවයින පුරා හර්තාලයක් ක්‍රියාත්මක වූ පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ සේවයට වාර්තා නොකරන ලද නිලධාරීන් පිළිබඳව විස්තර ලබාගැනීමට ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය  අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඊට අදාළ ලිපියක් ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ උපදෙස් මත සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු වෙත යොමුකර ඇති බව සඳහන්ය.

අදාළ ලිපිය මගින් සඳහන් කර ඇත්තේ පසුගිය 06 වන දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් සේවයට වාර්තා කිරීම සම්බන්ධ තොරතුරු දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති ආකෘතියට අනුව සම්පූර්ණ කර ලබාදෙන  ලෙසය.

මාණ්ඩලික සහ මාණ්ඩලික නොවන නිලධාරීන් වෙනවෙනම සටහන් තබා නොපැමිණීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස ද ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය දැනුම්දී තිබේ.

කෙසේවෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සහ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සංගමය, ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට ලිපියක් යොමු කර ඇත.

එහිදී ඔවුන් පෙන්වාදී ඇත්තේ වෙනත් කිසිදු අමාත්‍යාංශයක් හෝ දෙපාර්තමේන්තුවක් මෙවැනි තොරතුරු ලබාගැනීමක් සිදුකර නොමැති අතර ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පමණක් මෙවැනි තීරණයක් ගැනීම ගැටලු සහගත බවය.

එදින ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල නිලධාරින්ගෙන් සියයට 95කට වැඩි පිරිසක් සේවයට වාර්තා කර නොමැති බව එම සංගමය දැනුම්දී ඇත.

ඇතැම් නිලධාරීන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙසත් තවත් පිරිසක් ප්‍රවාහන අපහසුතා නිසාත් සේවයට වාර්තා කර නොමැති බවද එම සංගම් දැනුම්දී තිබේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *