අගමැතිට සහය දීමට ආ මැරයන් ගෝටාගෝගමට පහර දෙයි(Video)

අගමැතිවරයාට සහාය දැක්වීමට ආ පිරිසක් මේ වනවිට ගාලු මුවදොරට ඇතුළුවී ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගාලු මුවදොර අරගලයේ යෙදී සිටින පිරිස සමග මේ වනවිට උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

අරගලයේ යෙදී  සිටින පිරිස් මිනිස් වැටක් යොදාගනිමින් ඔවුන්ට විරෝධය දැක්වීමට කටයුතු කර තිබුණි.

අගමැතිවරයාට සහාය දැක්වීමට ආ පිරිසක් ගාලු මුවදොරට ඇතුළුවීම වැළැක්වීමට පොලීසිය අවහිර කර තිබුණත් පොලිස් බාධක බිඳගෙන ඔවුන් ගමන් කර තිබුණි.

පුවත යවන්න