ගාළුමුවදොර සාමකාමී විරෝධයට පහරදීම ගැන විමර්ශන CID යට

ගාලුමුවදොර   උද්ඝෝෂයේ සාමකාමී  විරෝධතාවේ නිරත  පිරිසට  පහර දීමේ සිද්ධියේ පරීක්ෂණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර පදී ඇති  බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසනවා.

පොලිස්පතිවරයා විසින් මෙම පරීක්ෂණ  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට භාර දී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *