තරගය දිනවා මාලිංග යැවූ සුපිරි යෝකර් පන්දුව

දිගු කලකට පසු ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සුපිරි පන්දු යැවීමක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ලසිත් මාලිංග ඇෆ්ගනිස්ථානයට එරෙහි තරගයේදී සමත්වුණා.
මේ එහිදී තරගය නිමා කරමින් මාලිංග යැවූ සුපිරි පන්දුවයි.