ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි තවමත් යොමුකර නැහැ.

ඇමතිධූරවලින් ඉවත් වූ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු නව දෙනා සිය ධූරවලින් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ඊයේ රාත්‍රී වනතෙක්ම යොමුකර නොමැති බව ජනාධිපති කාර්යාලය ආරංචි මාර්ග සඳහන් සදහන් කරනවා.

අදාළ ඇමැතිවරුන් කිසිවකුත් සිය නිල වාහන භාරදීමක්ද සිදුකර නොමැති අතර පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයද ඉවත් කර ගෙන නොමැති බව සදහන්.
එසේම ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රිකාවක් පවා මෙතෙක් ඉදිරිපත්ව නොමැති බවයි වාර්තාවන්නේ.