පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තර කිරීමට අතිරේක පොලිස් නිලධාරීන්

ByLankaAnews

May 14, 2022

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා අතිරේක පොලිස් නිලධාරීන් යෙදවීමට පොලිස් මූලස්ථානය, ඇමති ආරක්ෂක අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයාට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, මන්ත්‍රීවරයෙකුට උපරිම පොලිස් නිලධාරීන් 6 දෙනෙකුගේ ආරක්ෂාව සැලසෙන පරිදි අමතර නිලධාරීන් 4 දෙනෙකු අනුයුක්ත කෙරෙනු ඇති.

ඊට අමතරව මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා ටී56 ගිනි අවි දෙක බැගින් අදාල කණ්ඩායම් වෙත ලබා දීමට ද පොලිස් මූලස්ථානය උපදෙස් ලබා දී ඇත.

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තර කිරීමට පියවර ගනු ලැබුවේ පසුගිය 09 වැනිදා ඇති වූ නොසන්සුන් තත්ත්වයෙන් පසුවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *