පොලිස්පතිගේ පෙත්සම යළි සලකා බැලීම 24 වනදා

තමා නැවත පොලිස්පති ධුරයට පත් කරන ලෙස ඉල්ලා පූජිත් ජයසුන්දර මහතා විසින් ගොනු කර තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ලබන 24 වැනිදා යළි සළකා බැලීම සඳහා කැඳවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද නියෝග කළා.

පෙත්සම අද සළකා බැලුවේ බුවනෙක අලුවිහාරේ, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන හා එල්.ටී.බී. දෙහිදෙනිය යන විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේදීයි.

එහිදී නිතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනි සිටි අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල් ඉන්දිකා දෙව්මුණි මහත්මිය කරුණු දක්වමින් පෙත්සමේ ඇතැම් වගඋත්තරකරුවන්ට නොතිසි ලැබී නොමැති බවයි.

ඒ අනුව සියලුම වගඋත්තරකරුවන්ට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යළි නොතීසි යැවීමට පියවර ගන්නා ලෙසට පෙත්සම්කාර පාර්ශවයට මෙහිදී නියෝග කෙරුණා.

එම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ලබන ජුනි 12 වැනිදා දිනයෙන් පසු කැඳවීමට දිනයක් නියෝග කරන ලෙස ද අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල්වරිය අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියද මෙය සේවාදායකයාට ඉතා වැදගත් කරුණක් වන බැවින් ඉතා කෙටි දිනයකින් පෙත්සම කැඳවන ලෙස පූජිත් ජයසුන්දර මහතා වෙනුවෙන් පෙනි සිටි නීතිඥ විරාන් කොරයා මහතා අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටි අතර එම කරුණු සළකා බැලූ විනිසුරුමඩුල්ල ලබන 24 වැනිදා පෙත්සම යළි කැඳවීමට නියෝග කළා.