ගෝඨා ගෝ ගමට සහ මයිනා ගෝ ගමට පහරදුන් තවත් 6ක් අත්අඩංගුවට

ගෝඨා ගෝ ගමට සහ මයිනා ගෝ ගමට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තවත් 6 දෙනෙකු අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලිසිය පැවසුවේ ඒ අතර මොරටුව මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු සහ කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී මංජුල ප්‍රසන්න ඒ අතර වන බවයි.

ඊට අමතරව කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී සමීර චතුරංග , සීතාවක ප්‍රාදේශිය සභාවේ මන්ත්‍රී ජයන්ත රෝහණ , බන්දුල ජයමාන්න, දිනෙත් ගීතික  ද අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පැවසී ය.

පුවත යවන්න