ආණ්ඩුවට පාර කපමින් රනිල්ගෙන් පාඨලීට පිළිතුරු ලිපියක්

සමග ජන බලවේග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත යවන ලද ලිපියට අගමැතිවරයා විසින් පිළිතුරු ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.
ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලට එකඟතාවය පළකරමිනුයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.