රාජ්‍ය සේවකයින්ට දැනුම්දීමක්

හෙට (20) දින අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය නිලධාරීන් හැර සෙසු නිලධාරීන් සේවයට වාර්තා කිරීම අවශ්‍ය නොවන බවට දැනුම් දෙමින්, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

මේ අතර , පවතින ඉන්ධන හිඟය හමුවේ අත්‍යවශ්‍ය නොවන රාජ්‍ය සේවකයින්ට හෙට (20) දින සේවයට පැමිණිමෙන් වළකින ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ දැනුම් දී තිබේ .

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.