ත්‍රීරෝද රථ ගාස්තුව වැඩිකරයි

ත‍්‍රීරෝද රථ සඳහා පළමු කිලෝමීටරයට අය කරන ගාස්තුව රුපියල් 10 කින් ඉහළ නංවා තිඛෙනවා.ශ්‍රී ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයින්ගේ සංගමය සදහන් කළේ පෙට්‍රල් මිල වැඩි කිරීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගන්නා බවයි.