ශ්‍රීලනිපයට නව ආසන සංවිධායකවරුන් 17ක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය සඳහා නව ආසන සංවිධායකවරු 17 දෙනෙකු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත්කර තිඛෙනවා.
මේ එම ලයිස්තුවයි.

කැස්බෑව ආසනයේ නව සංවිධායක  ජීවන් කුමාරතුංග

ගම්පහ ජාඇල මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ සංවිධායක  නාමල් සුංරග,

මීගමුව ආසනයේ සම සංවිධායක ලලිත් ටෙන්සිල්,

හොරණ ආසන සංවිධායක රවීන්ද්‍ර ශ්‍රී සුරංග,

බේරුවල ආසන සංවිධායක  සුගත් මතුගමගේ,

කළුතර දිස්ත්‍රික් සංවිධායක  සාලිය ගුණසිංහ,

මහනුවර පාතදුම්බර ආසනයේ සම සංවිධායක එච්. ප‍්‍රියන්ත පුෂ්පකුමාර,

උඩුදුම්බර ආසනයේ සම සංවිධායක අනුරුද්ධ පාලිත බණ්ඩාර,

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සංවිධායක කණිෂ්ක අවිනාශ් රත්නසේකර

එමෙන්ම ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ වෙරුගල් බලප්‍රදේශය භාර සංවිධායක කනගසූරියම් උයද කුමාර්,

මූතූර් ආසනයේ සම සංවිධායක එස්.එම් සුබියන්,

මූතූර් ප‍්‍රාදේශීය බලප්‍රදේශය භාර සංවිධායක  ඒ. ආර් ඉඩ්රිස්,

කින්නියා ප‍්‍රාදේශීය බලප‍්‍රදේශ භාර සංවිධායක එම්.එච්.එම් රාසික්,

කුච්චවේලි ප‍්‍රාදේශීය බලප‍්‍රදේශ සංවිධායක එන්. සුනිල් රාසික්,

ත‍්‍රිකුණාමලය කප්පල්තුරේ ප‍්‍රාදේශීය බල ප‍්‍රදේශභාර සංවිධායක  අලගු ධර්මරාජන්,

ත‍්‍රිකුණාමලය නගර සභා බලප‍්‍රදේශ දමිළ ජන ප‍්‍රදේශ සංවිධායක කාලි රාජා ක‍්‍රිෂණරාජා,

තඹලගමුව ප‍්‍රාදේශීය බලප‍්‍රදේශ සංවිධායක ආර්. කලිපුල්ලා