අඟහරු දරුවා හෙළිකළ පිරමීඩ රහස් දොර සැඟවිලා

ස්පීනික්ස් ප්‍රතිමාවේ රහස් දොරටුව පිළිබද රුසියානු ජාතික බොරිස්කා නම්වූ දරුවා සිදුකළ ප්‍රකාශ යළි ආන්දෝලනයකට ලක්ව තිඛෙනවා.
තමන් අඟහරු ජීවියකුගේ පුනුරුත්පත්තියක් බවයි මෙම දරුවා පවසන්නේ.