ලෝක ප්‍රසිද්ධ දෙමෝදර රේල් ගැටය සහිත බොන්ඩිගල කන්දේ ගින්නෙන් රක්ෂිතය වැනසෙයි

ලෝක ප්‍රසිද්ධ දෙමෝදර රේල් ගැටය සහිත බොන්ඩිගල කන්දේ ගින්නෙන් එම රක්ෂිතය මුළුමනින්ම විනාශ වුණා.

දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ශනයට ලක්ව ඇති දොමෝදර දුම්රිය ස්ථානය ආශ්‍රිත මෙම ප්‍රදේශය මනස්කාන්ත පරිසරයකින් යුක්තයි. ගින්නෙන්  රක්ෂිතයේ යටි වගාව ද විනාශයට පත් වුණා. කදු ගැටය මුදුනේ පිහිටි බෝධිය හා බුද්ධ ප්‍රතිමාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට දොමෝදර ගම්වාසීන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. කිසියම් පිරිසක් දුම්රිය මාර්ගය ආසන්නයේ ඇති රක්ෂිතයට ගිනි තැබීමෙන් මෙම විනාශය සිදුවුණා. ප්‍රදේශයේ පවතින වියළි කාලගුණය හා සුළං තත්වය හේතුවෙන් ගින්න සීග්‍රයෙන් පැතිරගොස් තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *