විශේෂ කාරක සභාවට අද හිස්බුල්ලා කැදවයි

අප්‍රේල් 21 පාස්කු දින රටේ විවිධ ස්ථාන ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීම පිණිස පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව අද (13) දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී රැස් වීමට නියමිතයි.

මීට පෙර අවස්ථා තුනක දී විශේෂ කාරක සභාව රැස්වු අතර අද කාරක සභාව රැස්වන්නේ සිව්වැනි දිනටයි. කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි විමසීම සඳහා නැඟෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර ඒ.එම්.ඒ.එල්.හිස්බුල්ලා මහතා අද (13) කාරක සභාව හමුවට සාක්ෂි ලබදීමට කැඳවා තිඛෙනවා.ඊට අමතරව හිටපු පොලිස්පති එන්.කේ ඉලංගකෝන් මහතා ,රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදාකළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ. ජේ. රත්නසිරි මහතා කැඳවා ඇතැයි සදහන්.

කාරක සභාව ප.ව. 2.00ට ආරම්භ වීමට නියමිතයි.